Kunskapsbanken

I kunskapsbanken finns texter, uppsatser och undersökningar som har anknytning till ungdomsmottagningen.
Texterna är inte faktagranskade, vilket betyder att författarna själva är ansvariga för innehållet.
Läs och inspireras av era kollegors arbete runtom på Ungdomsmottagningar i Sverige.
Vill du publicera i Kunskapsbanken?

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar