Om abort på kvinnor under 18 år

Uttalande angående abort på kvinnor under 18 år Angående Socialstyrelsens föreskrifter om abort 2009:15 (M) 3 kap 3-4§ Kvinnor under 18 år 3 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en bedömning ska göras för att avgöra huruvida information ska...