Vad innebär tillgänglighet och hur kan vi, genom vårt arbetssätt, skapa en mer inkluderande ungdomsmottagning? Vad är svårt i mötet med ungdomar som har normbrytande funktionsvariationer? Vad förutsätter vi som personal om unga vi möter?

I den här workshopen ges möjlighet att diskutera och reflektera kring funktionsförmåga. Vi kommer också att diskutera vad tillgänglighet är och hur vi kan hitta vägar till en mer inkluderande ungdomsmottagning.

Föreläsningen sker digitalt över Teams och länk mailas ut ca 1 vecka innan

Det finns två tillfällen att välja mellan:

20/1 kl 9:30-12:00

25/1 kl 13:00-15:30

Anmäl dej till något av tillfällena innan 10 januari till fsumfunk@gmail.com, skriv tydligt vilket datum du vill gå.