Västernorrland bjuder in till nästa närverksträff för digital ungdomsmottagning

Hej!

Jag är tacksam för förtroendet att vara organisatör och ordförande för Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning. Mötet kommer att hållas via Teams fredagen den 13 november 09.00-12.00.

O s a uttyds “om svar anhålles”. Klicka här och gå in och svara: https://www.surveymonkey.com/r/YVL6DCB

Framlidna Magdalena Ribbing (1940-2017) har i DN klargjort innebörden på sitt lika eleganta som raka sätt: “… med anhålles menas ingenting artigt frivilligt, utan att inbjudare anhåller lika med ber om, ett svar. Det är i etikettmässiga termer detsamma som att inbjudaren kräver ett svar, oavsett vilket detta blir.”

Så med Ribbing i ryggen tackar jag på förhand för din respons på min anhållan om svar! 🙂

Med vänlig hälsning,

Fox Foxhage
Kurator (steg 1-utbildning)
Sexolog (Msc)
Vårdutvecklare

REGION VÄSTERNORRLAND
Primärvård
Ungdomsmottagningen
073-051 42 71
fox.foxhage@rvn.se