Stadsmissionens yrkeshögskola har blivit beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan att till hösten starta två korta utbildningar

  • Barn och unga som far illa – bemöta och agera
  • Mäns våld mot kvinnor och barn

Kurserna syftar till att öka kunskapen om barn och unga som far illa och mäns våld mot kvinnor och barn samt hur en som professionell kan bemöta dem. Kurserna vänder sig främst till yrkesverksamma och pågår mellan 12/10 – 18/12, halvfart, digitalt. Kurserna är kostnadsfria (litteratur tillkommer) och berättigar till studiemedel från Ansökningsperioden är öppen nu t.o.m 20/9

Se lnk till statsmissionens hemsida

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgrillska.se%2Fstadsmissionens-yrkeshogskola%2Fnyheter%2Fkortkurser-dig-med-erfarenhet&data=02%7C01%7C%7Ce64b81f0bf5b4c4dfc6908d8555167c7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637353156128978227&sdata=YrxEtAe7rlbXi8pRL9XJ%2B9TzSN%2BSeaow10yij61b57Y%3D&reserved=0