1. Intresseanmälan för uppdrag som projektledare för att ta fram uppdragsbeskrivning/handbok för ungdomsmottagning avseende första linjen- uppdrag på UM.
FSUM ska driva ett projekt från den 1 oktober 2017 till den 24 maj 2018, där vi ska ta fram riktlinjer och handbok för ett första linjen-uppdrag på ungdomsmottagningen. Första linjen- uppdraget ska vara integrerat med det befintliga grunduppdraget.
Vi vill att du som söker jobbet till detta projekt är väl förankrad i arbetet på UM. Att du har erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa på ungdomsmottagningen eller liknande.
Tjänsten är på 50 % under tiden 1 oktober 2017 till 30 april 2018. En del arbete kan behöva göras även under maj 2018 – kontakter med tryckeri, vara föredragande på årsmötet för FSUM bland annat.

Du kommer att ansvara för projektet, ta fram material till de nya riktlinjerna och handboken, leda och genomföra workshops med styrgruppen, sätta samman styrgruppen, kontinuerligt rapportera till styrelsen samt delta i styrelsemöten under projekttiden.
Du ansvarar inför FSUM:s styrelse. Anställning av FSUM eller egen firma.
Löneanspråk anges.
Intresseanmälan skickas till timmy.leijen@regionorebrolan.se senast den 15 sept.
Läs mer om innehåll och struktur för arbetet i projektbeskrivningen

2. Intresseanmälan till projektanställning för att ta fram uppdragsbeskrivning/handbok för ungdomsmottagning vad gäller första linjen-uppdrag på UM.
FSUM ska driva ett projekt från och med den 1 oktober 2017 till den 24 maj 2018 där vi ska ta fram riktlinjer och handbok för ett första linjen-uppdrag på ungdomsmottagningen. Första linjen- uppdraget ska vara integrerat med det befintliga grunduppdraget.
Vi vill att du som söker jobbet är väl förankrad i arbetet på UM. Att du har erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa på ungdomsmottagningen eller liknande.
Tjänsten är på 50% under tiden 1 oktober 2017 till 30 april 2018.

Du kommer arbeta tillsammans med projektledaren som leder arbetet. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir i samverkan med projektledare som driver projektet. Vara den som tar ansvar för skrivandet till huvuddel. Delta i workshops med styrgruppen med mera.
Anställning av FSUM:s styrelse eller i egen firma.
Löneanspråk anges.
Intresseanmälan skickas till timmy.leijen@regionorebrolan.se senast 15 sept.
Läs mer om innehåll och struktur för arbetet i projektbeskrivningen