Protokoll styrelsemöte Malmö 10-11januari 2015
Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin Bishop-Bondestam,
Susie Rasmussen , Sevil Bremer och Catharina Lundgren Idh
Förhindrade detta möta: Eva Holmberg
Dagordning
Möte tillsammans med arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för Sveriges Ungdomsmottagningar
Riktlinjerna skall språkgranskas och sedan tryckas till årsmötet i maj.
Arbete med Handboken för Sveriges UM, genomgång av texterna. Materialet skickas ut till ungdomsmottagningarna på remiss under tre veckor. Planeras att bli klar och tryckt till årsmötet.
Styrelsemötet öppnas av Ordförande Timmy som tillika välj till mötesordförande
Hemsidan
Jubileumsföreläsningen på film ligger på hemsidan.
UMSAM har en egen flik på hemsidan för samordning av mejllistor, minnesanteckningar m.m.
Statistikprojeket
En tryckt skrift planeras att vara klar till årsmötet. Dar finns en sammanfattning av resultatet.
En diskussion förs över hur man kan använda denna massiva information som finns. Karin kontaktar barnmorskeutbildningen i Uppsala för tips på uppsatsämne.
Ekonomi
Inget nytt. Fortsatt god.
Barnpris
Karin formulerar en nominering av UMO
Svensk sexologisk förening
Ulla-Britt Widegren från styrelsen kommer till årsmötet för att informera om sexologisk utbildning.
Jubileums föreläsning av Anders Karlsson
Alla föreläsningar är genomförda. Anders kommer att delge information om vad som diskuterats i landet. Anders bjuds in till styrelsemötet vid nästa möte i Stockholm.
FSUM konferens 2015
Strömstad 6-8 maj tema ”Ung i världen”. Fullbokad, 500 anmälda. Spa anläggningen kommer att stängas under konferens tiden för att läkemedelsindustrin skall kunna medverka.
FSUM konferens 2016
Skellefteå 25-27 maj 2016 tema ” Ny kraft”
Maillista
En maillista över personal som är intresserade av medlemsbrev m.m skapas av Sussie och finns sedan på hemsidan.
Uddevalla UM
15 UM har undersökt hur subventionen/priset påverkar användet av preventivmedel. Resultatet visar att priset påverkar valet. Diskussion om hur vi kan sprida kunskapen. Läggs ut på hemsidan och Karin ser över om vi kan publicera ex i Dagens medicin.
RFSU förbundskongress
FSUM nominerar Mia Öster
12-14 juni kongress i Västerås, vem som skall representera FSUM beslutas 18/3.
Valberedning
Mia avgår vid årsmötet.
Kommande möten
18-19 mars Stockholm Västerorts UM lunch till lunch
5 maj kl 15.30 Strömstad
11-12/6 Skellefteå
Mötet avslutas
Sekreterare Catharina Lundgren Idh
Verksamhetsberättelse alla skickar till mig
Jag UMO Ipci beviljade stipendie mm till verksamhetsberättelsen