En nystartad facebook-grupp finns nu för psykologer och psykoterapeuter på ungdomsmottagningarna. Gruppens startare, Karolina Kulin, har tankar om att den med tiden kan utvecklas och användas som ett verktyg för att dela tankar, idéer och erfarenheter på ungdomsmottagningen.
Du som önskar bli medlem kan söka upp gruppen på facebook eller maila karrokulin(at)hotmail.com, så lägger hon till dig.
Ett annat forum, där möjlighet finns att dela tankar och ideer om yrkesrollen och arbetet på ungdomsmottagningen, är maillistan för psykologer och psykoterapeuter på ungdomsmottagningarna. Den kan också vara ett stöd om man är ny eller ensam i sin profession på mottagningen. Amelie Swartling är listans kontaktperson och du kan maila henne om du vill läggas till på listan. Mailadressen är: amelie.swartling(at)akademiska.se