Sidan är under uppbyggnad. Vid frågor kontakta: mats.linden@regionhalland.se eller lilo.lindquist@vgregion.se

Välkommen till föreningen
Sveriges Ungdomsmottagningar

Föreningens uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.
Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att
ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar